¿Indkaldelse til ordinær generalforsamling¿

I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til generalforsamling i Frederikshavn Blackhawks Lørdag den 28. marts 2020 kl. 13.00

Generalforsamlingen afholdes i cafeteriet i Abildgård hallen.

¿indkomne forslag sendes senest 14 dage inden til formanden på kasperbagnkop@gmail.com

Dagsorden i henhold til vedtægterene:
http://blackhawks.dk/design/9827/Vedt%C3%A6gterFB.pdf

 

Denne side opdateres kun i forhold til træningstider, træner/ledere og bestyrelse eller henvises til vores

       facebookside som kan findes ved at søge Frederikshavn Blackhawks eller scanne koden nedenunder